Tuesday, November 28, 2006

Svenska medborgare och kriget

De flesta kanske känner till att många svensk-irakiska medborgare propagerat starkt och hetsat för det pågående kriget som leder till anarki efter ett inbördeskrig. Vi menar inte alla , utan just den gruppen har, oavsett om det blir stabilitet eller inbördeskrig, redan garanterat sin säkerhet och försörjning och har råd att lämna landet. De kan återvända till Sverige och ta med sig hela släkten, medan andra får lida med svårighet att få hjälp och därför vänder sig till smugglarna .Smuggling är en guldgruva .
Ett typiskt exempel på det är den irakisk-svenska medborgare tillika svensk-centerpartist och tillhör shia-säkten som hade uppdrag " vi vet ej av vem" att lära irakierna demokrati efter regimens fall. När hon misslyckades och det blev inbördeskrig lämnade hon Irak på samma sätt som fd folkpartiledaren, Maria Leissner och USA:s f d utrikesminister Albright med sitt demokrati-projekt i Irak. Nu kommenterar den irakisk-svenska medborgaren som Irak-expert och kännare i svensk media och hos ceterpartiet..
Varken hon eller den f d irakiska oppositionen informerar irakierna i Sverige om sina s k demokratiska projekt, ofta hemliga som i fallet med den sk irakiska-svenska vänskapen.
De irakiska politiker som just nu den 24 nov-2006 anländer till Sverige fick tillstånd av UD med motiveringen att de skall lära sig demokrati på plats (Sverige) .
Frågan är på vilket språk och med vilka människor kommer de att praktisera demokrati i Sverige .
Jag är klanledare och affärsman och struntar i Sverige , säger en av de inbjudna politikerna när han först fick beskedet om att de inte fick tillstånd att komma hit p g a risken att de skulle stanna i Sverige .En politiker med en sådan inställning har svårt att samarbeta med människor och i sin tur lära ut demokrati.
Om irakiernas valda politiker lämnar sitt land kommer upprorsmännen att få ett större område att operera i och det kan även leda till en militärkupp. Det finns tusentals irakiska flyktingar som vädjar om hjälp att få asyl. Lika många vill så fort som möjligt lämna landet. I Sverige finns redan mera än 120 000 irakiska flyktingar. Hur många av dessa har lärt sig demokrati under sin långa vistelse i Sverige? Sådan åtgärd, förberedelse för förändring, skulle man ha gjort innan och inte efter det att amerikanerna invaderade Irak.
Ett tre år gammalt barn som lämnade sitt Irak tillsammans med sina föräldrar och återvände till sitt hemland vid 27 års ålder,hon är nu 30 år gammal, kan inte på samma sätt återknyta kontakten med sina kamrater som den som vid högre ålder lämnade landet. Kamrater är mycket viktigare än släkt när det gäller demokratiseringen av Irak.
Trots att hon bodde i Sverige i 14 år kunde hon inte skapa något nätverk av relationer med infödda svenskar .I en intervju med svensk radio från tidig sommar 2006 var hon bestämd med att hon ville återvända till Irak och att hon är just då var på ett kort besök i Sverige .
Svenska Centerpartiet (vilket hon är medlem i) och partiledaren Maud Olofsson behövde henne och hennes släkt i valrörelsen.Inte konstigt att hon återvände till Sverige redan efter cirka en månad.
Hon deklarerade att Sverige diskriminerar invandrare och att hon känner sig utanför .
Maud Olofsson behövde henne och hennes släkt i valrörelsen och nu kan hon förvänta sig ett politiskt uppdrag av centerpartiet, hon hjälpte irakiska politiker att komma in i Sverige, det såg Maud Olofsson till. Dessa irakiska politiker kommer med stor sannolikhet att stanna kvar i Sverige. Maud Olofsson borde också se till att andra irakiska flyktingar får asyl i Sverige. I många mail till irakiska miljöpartiet beskriver irakier eländet, deras hem brinner, föräldrarna känner sig utsatta för hot och vill så fort som möjligt för att skydda sina barn få hjälp med att fly från landet.
Irakiska Kurdistan är en bra fristad för flyktingar, där kan de praktisera demokrati och fortfarande ha närhet till sitt folk och huvudstad.
Nu till kabinettsfråga
Motivet till våldsspiralen i Irak är nämligen den amerikanska militära närvaron där
Låt oss pröva den möjligheten och utesluta den enligt följande plan:
Det kan inte bli värre än den rådande situationen , det är redan inbördeskrig, omkring 50 människor dör varje dag med förödande konsekvenser , och världen tittar på från åskådarplatser i tre islamiska länder ( Afghanistan, Palestina och Irak), vägkartan för freden och Oslo-avtalet är också döda. Flyktingar finns, krig finns
Irakiska folkets vilja
1) Mer än halva irakiska folket ville störta den dåvarande diktatoriska regimen och detta har skett och måste respekteras ( metoden som har använts kan diskuteras men behöver inte ställa till helvete för folket )
2) Parlamentet och regeringen valdes nämligen på ett demokratiskt sätt.
Det saknas en riktig politisk opposition till den irakiska regeringen, den finns bara i form av våld. Varken irakiska parlamentet ej heller dess regering lyckas stoppa upprorsmännen från att använda våld .
Nu måste det vara folkets vilja som ska gälla , nämligen begäran om säkerhet.Om amerikanska och andra främmande trupper inte lyckas garantera säkerheten för folket i Irak måste regeringen hota med att ställa en kabinettsfråga " blir det ingen ordning i säkerheten avgår regeringen inom en vecka.
Oppositionen kommer att motsätta sig bildande av regeringen eller ingå i sådana som stöder amerikansk närvaro . Press på USA , FN och EU. Inga soldater ställer upp .
USA:s motsättning
Amerikanska folkets vilja , nämligen hotet att avsätta sin president " George Bush".
Han är isolerad och dessutom förlorade han stöd av sin närmaste allierade nämligen " Tony Blair" som är på gång att avgå
Upprorsmännen
Vapen, rekrytering av folk och Koranen är deras resurser.
Och den amerikanska närvaron är deras huvudargument.
Följden av detta blir nämligen att dessa upprorsmän som har kommit från olika länder sätts på prov .
                                           solidaritet

De Nya Svenskarna
FRED -    DEMOKRATI -    HÅLLBAR UTVECKLING

No comments: