Tuesday, November 20, 2007

Mot Edert argument

Flyktingar mellan hemländernas öppna förtryck och USA.s och de europieska ländernas dolda förtryck.

Att hetsa för krig och samtidigt dela ut Nobelpris för fred. under pågående krig och samtidigt stänga era gränser, ni krigförande länder, och länder som gav stöd till detta krig , har orsakat.

- Smugglingsindustri

- FN:s lastbilar utnyttjas för männniskosmuggling mellan Turkiet och Grekland.

- Miljönförstöring

Krig eller miljö

Ni propagerar för mänskliga rättigheter samtidigt som Ni blundar för tortyr , brott mot krigslagar,brott mot barnkonventionen, ni själva har också skulden till miljöförtöring genom Edert fortsatta krig .

Är det någon mening med att prata miljö under pågående krig och tjatandet om höjda bensinpriser . Fred skall prioriteras framför miljön .

De Nya Svenskarna anser att Eder krigsföring inte skall ger er en motivering att höja bensinpriset . Höjer ni bensinpriset måste ni visa att ni arbetar aktivt för att stoppa krigen . Sverige har inte arbetat aktivt för att stoppa krigen inte heller Norge- Frågan är om Norge är rätt stat att dela ut Nobels fredspris-

Som ni förstår så höjer ni bensinpriset med miljön som skäl men det är enligt vår mening pga det pågående krigen som ni startade eller givit stöd till som har orsakat miljöförstöring .

Krigen förstör vår miljö, vi andas samma luft , motivet med att höja bensinpriset måste förenas med villkor att stoppa krigen , alternativt låta bensinpriset gå tillbaka till samma nivå som före krigen och se till att fri konkurrens råder i Sverige mellan de olika bensinbolagen.

Demokratin må ste ha flera förebilder, b la Kina som sitter i FN:s säkerhetsråd och aldrig tar emot några flyktingar, vidare, en demokrati som USA som med stöd av Europa vänder sig till diktatorer (Pakistan och Saudiarabien ) för att störta en annan diktator .

I den moderna och civiliserade världen år 2007 finns fortfarande områden som är ockuperade som Golanhöjden av Israel , det finns murar, Israeliska muren, jämför med den tyska muren, som ni krävde att den skulle rivas edan ni blundar för den israeliska muren som hindrar palestinierna från att fåvård, sjukhusbesök, arbeta , undervisning, så att många palastinska kvinnor var tvungna att antigen föda barn vid militärkontrollen, det händer att barnet eller kvinnan dör , alternativt de blev förlösta av en soldat.

Från amerikanskt håll tas upp ett gammalt fall som folkmordet på armenier. USA, Storbritannien och Sverige måste arbeta för att upphäva Balfoureklarationen från 1917 om en judisk stat och en nya förhandlingar om judars och palestiniers självständighet.

Ni blundar för vad Israel gör, det är värt att forska om Eder blinda kärlek till Israel .

solidaritet

De Nya Svenskarna
FRED -    DEMOKRATI -    HÅLLBAR UTVECKLING

No comments: