Thursday, July 12, 2012

främlingsfientliga partierna i Europa

De Nya Svenskarna föreslår ett brett politiskt samarbete mellan de nedan nämnda som står utanför riksdagen .

Sverige som en Nobelstat måste lyftas upp internationellt av alla. Det är allas ansvar att Sverige står som förebild för andra nationer och agerar kraftfullt mot diskriminering, och rasistiska organisationer .Vi tillsammans kan åstadkomma det.

Valet står emellan att ha ett parti i vågmästarställning (SD) som inget riksdagsparti vill samarbeta med och som leder till en ineffektiv minoritetsregering eller ett smart dynamiskt politiskt alternativ , ett parti som söker samarbete med alla riksdagspartierna , bollen ligger hos oss.
Valet mellan en ojämställd riksdag där bara få har invandrarbakgrund och där de flesta kommer från samma land av 70 länder eller en jämställd riksdag bestående av många länder , som gör riksdagen till ett internationellt politiskt forum . Politiken blir intressantare , ökad tillväxt och många arbetstillfällen skapas. Våldet minskar och gör Malmö , Södertälje, Gottsunda, Spånga m fl till lugnare platser .
Ni vill väl att de flesta flyktingar/ invandrare deltar i valet och engagerar sig i politiken? Svenska folket väntar också tålmodigt på att ha en stark regering som kan genomföra sina vallöften så fort som möjligt och att prioritera sina vallöften framför försvaret. Glöm inte att majoriteten av invandrare sökt asyl p g a krig. Ni vet också att kommunerna inte vill ta emot flyktingar och att SD har mandat i många kommuner. Det råder brist på bostäder vilket är ett annat problem och detta samtidigt som man omvandlar ett helt samhälle till gruvor men i det fallet är kommunen beredd att hitta nya bostäder till de drabbade.

Allians för FRED – DEMOKRATI – HÅLLBAR UTVECKLING

Det betyder naturligtvis inte att man måste upplösa sitt eget parti !
Mötesplats föreslås vara hos det största partiet , alt förslag

- Allianspartiet/Medborgarens röst
- Aktiv Demokrati

- Feministiskt initiativ

- Junilistan, Sören Wibe
- Kommunistiska förbundet
- Piratpartiet
- Rättvisepartiet Socialisterna, Per-Åke Westerlund
- Sveriges kommunistiska parti, Victor Diaz de Filippi
- Socialistiska partiet
- Sjukvårdspartiet, Stig Zettlin
- Sveriges pensionärers intresseparti

 

 

Mötet är öppet för alla som vill komma
solidaritet
De Nya Svenskarna
FRED -    DEMOKRATI -    HÅLLBAR UTVECKLING


1 comment:

Anonymous said...

Vill ni ha ökning av invandring eller minskning?
Anser ni att ni driver vänster eller högerpolitik?
Vart står ni i kvinnorättsfrågan?
Vill ni ha förökning av försvaret eller förminskning?
Hur ser ni på monarki?