Thursday, July 12, 2012

främlingsfientliga partierna i Europa

De Nya Svenskarna föreslår ett brett politiskt samarbete mellan de nedan nämnda som står utanför riksdagen .

Sverige som en Nobelstat måste lyftas upp internationellt av alla. Det är allas ansvar att Sverige står som förebild för andra nationer och agerar kraftfullt mot diskriminering, och rasistiska organisationer .Vi tillsammans kan åstadkomma det.

Valet står emellan att ha ett parti i vågmästarställning (SD) som inget riksdagsparti vill samarbeta med och som leder till en ineffektiv minoritetsregering eller ett smart dynamiskt politiskt alternativ , ett parti som söker samarbete med alla riksdagspartierna , bollen ligger hos oss.
Valet mellan en ojämställd riksdag där bara få har invandrarbakgrund och där de flesta kommer från samma land av 70 länder eller en jämställd riksdag bestående av många länder , som gör riksdagen till ett internationellt politiskt forum . Politiken blir intressantare , ökad tillväxt och många arbetstillfällen skapas. Våldet minskar och gör Malmö , Södertälje, Gottsunda, Spånga m fl till lugnare platser .
Ni vill väl att de flesta flyktingar/ invandrare deltar i valet och engagerar sig i politiken? Svenska folket väntar också tålmodigt på att ha en stark regering som kan genomföra sina vallöften så fort som möjligt och att prioritera sina vallöften framför försvaret. Glöm inte att majoriteten av invandrare sökt asyl p g a krig. Ni vet också att kommunerna inte vill ta emot flyktingar och att SD har mandat i många kommuner. Det råder brist på bostäder vilket är ett annat problem och detta samtidigt som man omvandlar ett helt samhälle till gruvor men i det fallet är kommunen beredd att hitta nya bostäder till de drabbade.

Allians för FRED – DEMOKRATI – HÅLLBAR UTVECKLING

Det betyder naturligtvis inte att man måste upplösa sitt eget parti !
Mötesplats föreslås vara hos det största partiet , alt förslag

- Allianspartiet/Medborgarens röst
- Aktiv Demokrati

- Feministiskt initiativ

- Junilistan, Sören Wibe
- Kommunistiska förbundet
- Piratpartiet
- Rättvisepartiet Socialisterna, Per-Åke Westerlund
- Sveriges kommunistiska parti, Victor Diaz de Filippi
- Socialistiska partiet
- Sjukvårdspartiet, Stig Zettlin
- Sveriges pensionärers intresseparti

 

 

Mötet är öppet för alla som vill komma
solidaritet
De Nya Svenskarna
FRED -    DEMOKRATI -    HÅLLBAR UTVECKLING


Friday, December 21, 2007

Den svenska flykingen

- Hur löste egentligen svenskarna sina interna och externa konflikter ?


Den första svenska flyktingen
Under korsfararnas tid mördades Erik den helige , grundare till den Erikska ätten, kung av Sverige till 1160 , den förste svenske kung som kröntes . Han grundade den Erikska ätten , hans huvud, symbol, ser man som flykting på t ex kommunens papper gällande avslag på ansökan om socialbidrag.

Efter mordet på sin far undgick , Knut Eriksson, det ödet genom att fly till Norge där han levde i exil i tre år.

Emellertid återvände han till Sverige och sökte hämnd på sin fars mördare , han vände sig till sin vän Arn ( de Gottia ) . Arn ( de Gottia begick tidigare flera synder och förvisades från byn i 20 år och måste botgöra genom att resa till Jerusalem och delta i korståget mot muslimer. Han blev senare vän med Salah ad-din .

Knut Eriksson tillsammans med Arn ( de Gottia lyckades mördade de den svenske kungen, Karl Sverkersson .

Erik den heliges sonson, Erik Knutsson var 1205 flykting i Norge efter striden vid Älgarås då han fölorade sina bröder.

Under korsfararna , 1210 utkämpade Erikska ätten och Sverkiska ätten hårda strider , Gestilren, som ledde till att Sverker d.y flydde och att Erik Knutsson blev kung genom att vända sig till påven Innocentius III (1160-1216) , Syftet var att godkänna hans rätt till att ärva kronan 1210.

Stridigheterna mellan de två svenska stammarna ,var mycket blodiga och fortsatte från generation till generation, hämnd under kristendom, de åtta korstågen var också hämndaktioner som avlöste varandra. Bibeln och Kristendomen fick också ärva Hamurabis lagar.

När Kung Erik Knutsson dog 1216 , var hans danska änka havande med Erik den läspe och halte ( Erik Eriksson ) som hade rätt att ärva krona efter sin far (postumt) Han föddes nämligen efter sin fars död . Emellertid, svenskarna motsatte sig att han skulle ärva kronan och i stället valde de Sverkersson Johan I, till svensk kung 1219 .

Erik den läspe och halte vände sig då till den danske kungen ( V. Sejr av Danmark) med sina klagomål som i sin tur vände sig till påven i Rom . Detta påmminner oss lite grand om när en jude vände sig till kalifat Omar och en muslim till persiske kungen , Kiusra i sin tvist.

När Sverkersson Johan dog, endast 22 år gammal, i och ned hans död försvann den sverkerska ätten. Efter honom styrda Sverige av Erik den läspe och halte fram till sin död 1250 utan att lämna efter sig något barn som kunde ärva svenska kronan.

Sverige utan kung .
Nu letar svenskarna efter någon kung som inte tillhör kungligheterna, en stridare, om det hade varit idag hade lotten legat på någon arab , turk, somalier eller kurd
Birger Jarl , tänkte svenskarna !
Han grundade Stockholm 1252 och samtidigt bar han på två tittlar , den ena var latinisk (Dux Svecie) som betyder hertig eller prins över Sverige och den andra var Jarl, en titel som gavs till de högsta ledarna som styrde Norden. Kronan på hans huvud bars vid internationella cermonier.

Birger Jarl, var gift med tre kvinnor ( jmf Gustav Vasa) men inte samtidigt. Det första äktenskapet ägde rum med den svenska kungens Erik Knutssons dotter, det andra äktenskapet med en tysk kvinna, änka efter den danske kungen, Abel av Danmark, medan det tredje äktenskapet ingicks med Erik den läspe och haltes syster . Med de tre fruarna fick han fyra barn b la ,Valdemar och Magnus.

Emellertid blev Birger Jarl aldrig kung utan han ledde korståg mot Finland och såg till att hans söner fick makt enligt latinska titlar , cetas portiones in regno , varje son fick styra ett område på samma sätt so m Noa delade upp världen mellan sina söner; Sam, Ham och Jafet.

När den äldste sonen, Valdemar , fick större makt, motsvarande kungens makt, protesterade Magnus mot det och ansåg att hans titel ( dei gratia dux sweorum) var låg och makten obetydlig och att han var diskriminerad och orättvist behandlad och han begärde större makt.

Birger Jarl planerade och lyckades utan att vara kung ärva kronan till sin släkt , genom att sonen Valdemar blev kung , han kröntes 1250 efter kung Erik den läspe och halte.
Nu hette han kung Valdemar Birgersson och han styrde mellan 1250-1275.


Kupp mot kungen
Magnus planerade en kupp mot sin bror för att störta honom med hjälp av danskarna och tyskarna. För att kunna genomföra detta behövde han stöd av kyrkan. När kung Valdemar kände faran flydde han till Norge . Nu var kung Valdmear flykting i Norge .

Sverige var återigen ett land utan kung
Valdemar återvände till Sverig från sin exil , men Magnus lyckades arresterade honom tillsammans med drottningen: Efter överenskommelse (ALS) 1275 i Hova och i Sönderborg abdikerade Valdmar. Magnus valdes till kung under en mäktig cermoni i Mora äng. Magnus med smeknamn Ladulås, rekommenderade bönderna att låsa sina sädeslador för att undgå angrepp från soldaterna . Magnus Ladulås, gjorde liksom sin far , Birger Jarl, och garanterade sin son ( Birger) rätten till att ärva kronan , viket gjorde att hans farbror Valdemar, som abdikerade tidigare , protesterade mot detta och ville bli återkrönt som svensk kung .

Stridigheterna övergick från bröderna emellan till farbror och brorson.

Situationen blev invecklad särskilt efter kung Magnus Ladulås död 1290.
Valdemar passade på att återta kronan.


Kungen dör i exil
Trots protester utsågs brorsonen Birger alltså Birger Magnusson till kung peioen 1290-1318 och då blev farbrordern , Valdemar, ursinnig !
Kung Birger , stärkte sin makt genom att gifta sig med dottern till den danska kungen, Erik Klipping. Han avlade dessutom ett barn med henne och den danska kungen Erik Klipping blev morfar till barnet, Erik Klipping var inte nådig .

Nu fick barnet namnet, Magnus , och fick arvsrätt till kronan efter sin fars , kung Birgers död.

Valdemar, var nämligen flykting i Norge , han sökte skydd där och inte i Danmark.
Valdemars mål var att bli återkrönt och att genom Eriks och Valdemars pakt och genom att att utnyttja kyrkan störta brorsonen. Emellertid besegrade kung Birger sin motståndare , återigen blev de 1304 flyktingar i Norge, och där planerade de en kupp.

Håtunaleken , Nyköpings gästabud
Valdemar och Erik var flyktingar i Norge 1304 , därifrån planerade de en kupp mot den svenske kungen Birger Magnusson. De lyckades fånga kungen och drottningen i Lena 1306 och därifrån fördes de som gisslan till Nyköpinghus.

Den danske kungen medlade mellan dem och lyckades befria kungen och drottningen.

Sverige var utan kung
Håtunaleken är ett drama då den svenske kungen, Birger Magnusson, blev av med sina motståndare , farbröderna, Valdemar och Erik, genom att bjuda in dem för att fira jul 1317 . Efter att de hade druckit och festat blev de trötta och gick till sina sängar , då blåste vakterna i sina horn runt om i slottet och proklamerade arrestering av bröderna
Kungen låste in bröderna Valdemar och Erik och samtidigt kastade han nycklarna i Nyköpingsån. Bröderna dog senare medan kungen , Birger Magnusson, flydde till Danmark , han dog där 1319 som flykting . Sverige var återigen ett land utan kung.

Frågan var vem styrde Sverige ?
Trots detta valdes Magnus , pojke och son till kung Birger och dotterson till danske kungen, till kung 1319-1364..
Han hette Magnus Eriksson , känd för att han stiftade lagar, sk Magnus Eriksson landslag 1335.
Han kom med flera reformer b la. förbjöd han slaveriet , förbättrade trafiken, förbättrade droskor och droskförare, detta för att undvika att hans barn, Håkan och Erik, skulle utsättas för samma lidande pga stridigheter om makt som tidigare generationer- För att undvia detta bestämde han att Håkan skulle bli kung över Norge och han lovade den andre sonen Erik att han skulle få ärva den svenska kronan efter hans död . Erik blev otålig. en lång period utan makt. Ingen förutom Gud visste när hans far skulle dö .

Denne kung var emellertid van vid korta krig och kriser men hade inte förväntat sig ett krig som aldrig tog slut. Hundraåriga kriget 1337-1453 orsakade tysk expansion kring Östersjöområdet och sjukdomar som digerdöden spred sig i Sverige. Folk dog som flugor pga digerdöden en sjukdom som var Guds straff pga av kungens misstag och ackumulation av hans skulder. En del anklagade t o m judarna för att de hade förgiftat vattnet.

Detta tillsannans med de finansella och politiska kriserna betraktades som katastrofer vilka Sverige utsattes för.


Som utlovat blev Håkan kung av Norge 1355 medan Erik av okänd anledning dog 1359.


Den heliga Birgittas pakt

Birgitta som fick smeknamnet " den krönta åsnan" gjorde en pilgrimsfärd till Jerusalem och till påven i Rom , hon byggde ett kloster i Vadstena.

Stormännens uppror fick stöd av tyskarna och den heliga Birgitta , de lyckades störta Kung Magnus Eriksson. Sonen Håkan stödde den dansk-tyska pakten och med

vapenmakt ockuperades Skåne och Håkans egen far, kung Magnus Eriksson, fängslades i Kalmar. På det sättet blev Håkan kung av Sverige och Norge.


Håkan kung över Sverige och Norge

Genom att Albrekt av Macklenburg störtade Håkan styrde tyskarna Sverige ända fram till Kalmarunionen . Den tyska dominansen var tydlig I Sverige när det gäller politik, handel och t om det svenska språket såsom, (be, er,het,ande, borgare,herre, fru,men, klok,lukt och kunskap ). Även tyska fogdar verkade I Sverige.

Den mäktiga kvinnan som påminner om drottningen av Saba, staden Saba i Yamen, heter Balqis, drottning av Yemen och kung Salomos fru.( c:a 900 f Kr)

Håkan dog senare medan hans änka , Margareta, dotter till den danske kungen Atterdag, blev drottning av Danmark och Norge och dessutom fick hon förtroendet att styra Sverige.

Nu var Albrekt av Macklenburg i fara, han var fortfarande kung över Sverige,

Hon lyckades hämnas genom att 1389 i Falköping arrestera Albrekt av Macklenburg tillsammans med hans son, och de sattes på Lindholms slott i Skåne.

Nu var Sverige återigen ett land utan kung.
Den tyska hämnden sk Köpplingemordet.
Sverige -Norge och Danmark styrdes nu av en kvinna , drottning Margareta .
Tyskarna planerade sin hämnd genom att de arresterade en grupp svenska köpmän , låste in dem i ett hus av trä, och sedan tände de eld på huset så att de omvandlades till aska- Detta ägde troligen rum på nuvarande Blasieholmen.
Albrekt av Macklenburg var fortfarandre gisslan hos drottningen men Macklenburgarna bojkottade de länder som styrdes av drottningen men då skickade .

Drottning Margareta , Erik av Pommern till Sverige och utropade honom till kung. Detta var en förberedelse till bildandet av de tre ländernass union 1389.

Kalmarunionen 1397
De nordiska rikena ska bilda en union och aldrig mer skiljas .
Mora överenskommelse , Nyköping reccess, unionsbrev, skrevs för första gången på papper i stället för skinn och undertecknades av 17 personer , 7 svenskar, 6 danskar och 4 norrmän. Det deklarerade att kung Erik av Pommern skulle styra de tre länderna så länge han levde.

Detta ledde till att svenska folket delades i två läger, en del för och en del emot den danska ockupationen. Läget komplcerades när drottningen dog och efterlämnade inre djupa politiska problem till den nye kungen, unionskungen, Erik av Pommern. Han hammnade i krig med hansastäderna och detta påverkade handeln, såsom export av malm och koppar från Bergslagen.

För att han skulle klara sitt uppdrag som unionskung stärkte han sin makt genom att gifta sig med Phlippa, dotter till engelske kungen.

Sveriges befrielserörelse
Bondeupproret Engelbrektsupproret - 1434
Arbogamötet , det första riksdagsmötet 1435 .
Engelbrekt och Karl Knutsson Bonde var motståndare till unionen och deltog i Engelbrektsfejden men då flydde unionskungen till Gotland och ockuperade ön .Från Gotland kämpade han för att få tillbaka den svenska kronan och återställa unionen .

Unionen utan kung.
Karl Knutsson styrda Sverige som kung under perioden 1448-1457, och i
Halmstadskonferensen 1450 träfade Sverige och Danmark en överenskommelse som innebar att de enades om följande villkor.
När båda kungarna är döda utse en kung över Sverige och Danmark under förutsättning att han inte är utlänning utan antingen är från Sverige eller Danmark.
Reglering av de framtida förhållandena mellan länderna, Karl Knutsson Bonde förtsätta som svenske kungen och avstod från att göra anspråk på den norska kronan., Kristian I , blev kung över Norge och Danmark.
.
Emellertid, denna överenskommelse avgjorde inte Gotlands fråga , danskarna ockuperade den andra svenska ön, Öland 1456.

Den svenske kungen Karl Knutsson ledde en stor styrka mot den danska ockupationen men misslyckades . Den svenske kungen flydde till Polen och i Danzig sökte han asyl tillsammans med sina anhängare. i och med detta förlorade han den svenska kronan.

Svenskar kungen i exil
Detta svenska kungen och hela regeringen i flykt vilket underlättade för den danske kungen att återställa unionen genom att han själv styrda Sverige också .

När Karl Knutsson, återvände till sitt land , han gjorda flera fösök lyckades han återfå den svenska kronan år 1467 dvs efter cirka tio år som flykting..

Efter kung Karl Knutsson död 1470 fick Sten Sture som grundade Uppsala universitet 1477 under den tiden var Karl Knutssons son, Karl Karlsson, omyndig. Ett år senare, 1471, ägde ett blodbad rum vid Brunkeberg..

Även Kristian I:s dög 1481 och utsågs hans son, Hans till kung över Danmark och Norge men efter åtskilliga kompromissförsök blev han 1487 kung över Sverige och på det sättet återställde man Kalmarunionen.

Inbördeskrig råder i Stockholm 1517
Påven i Rom välsignade Gustav Trolle som ärkebiskop i Sverige.Han var stormförmögen , han ägde fömögenhet både i Sverige och Danmark. Han stödde kung Kristian II och deklarerade att han inte behövde stå till svars inför någon annan än påven och att Kristian II är den enda legitima kungen över Sverige.

Den svenske ledaren Sten Sture arresterade ärkebiskopen och tuttade eld på ärkebiskopens högkvarter i Arnö 1518, samt avsatte ärkebiskopen från hans tjänst.

Kung Kristian II och hans danska trupper med stöd av tyskarna mötte Sten Stures trupper i Brännkyrka .Slaget vid Brännkyrka.

Förhandlingsprocess enligt följande
Förhandlingar börjar i Österhaninge kyrka
för att inte kungen och hans trupp ska utsättas för fara måste vissa garantier lämnas, nämligen att placera åtta st av Sten Stures ledare som gisslan på det danska skeppet tillsammans med Gustav Vasa och Sparre.

Emellertid förådde den danske kungen Sten Store och transporterade skyndsamt gisslan till Danmark och Stockholm kapitulerade 1520.

Kristian II kröntes i Storkyrkan 1520 av ärkibskop Gustav Trolle genom att den svenska kronan placerades på hans huvud. Cermonien pågick i tre dagar.

Stockholms blodbad. Allhelgonadagen
På samma sätt som kung Birgers försoningsplan Håtunaleken, Nyköpings gästabud, beviljade Kristian II allmän amnesti för Sten Sture och hans män samt förlät dem för de åtgärder som de vidtagit mot ärkebiskopen och kyrkan. Den allmänna amnestin var förenad med villkor, nämligen att upprorsmännen skulle avstå med sin kamp .

När alla var på plats stängdes alla ingångar och utgångar från och till slottet, kungen stod upp och blåste i sitt horn och uppmanade till utgångsförbud.

När gästerna, som var hundra till antalet, hade ätit och druckit transporterades de till Stortorget anklagade för att ha brutit mot kyrkoordningen och trotsat påven) , huggit av huvudena på ärkebiskopen Vincentius och biskop Mattias, huggit av huvudena på 14 aristokrater och två borgerliga ledare, huggit av huvudena på 14 rådmän, samt hängt resten av motståndarna så att deras blodiga kroppar låg på torget mellan torsdag och lördag, sedan flyttades deras kroppar till Katarina kyrka,

Erik Johansson Vasa, Leijonhufud samt Gustav Vasas far var bland de som avrättades.

Sten Stures änka vände sig till polska kungen och bad om hjälp.

Gustav Vasas kamp i Dalarna, det sk Vasaloppet.
Befrielsekrigen 1521-1523 då Gustav Vasa valdes till kung genom att placera två fingrar på bibeln. Han valdes genom acklamation till kung vid mötet i Strängnäs 1523. Kristian II flydde utomland som flykting , Fredrik I valdes till dansk kung .

Kungen Kristian III, son till Fredrik I , blev lika viktig som Gustav Vasa för svenskarna.

Gustav Vasa reformerade kyrkan som kontrollerades av staten, reformerade Västerås riksdag , så att den politiska och kyrkliga befrielsen ledde till att det svenska språket vårdades och att man började översätta och trycka bibeln : Gustav Vasa saknade egentligen det politiska och ekonomiska intresset , han var påverkad av kyrkan och Olaus Petris personlighet och beundrade hans skicklighet när han hördes talas om honom vid mötet i Strängnäs.

Bönderna protesterade mot Gustav Vasas kyrkliga förtryck och skattetrycket och de inledde tre olika uppror, dalaupproren, 1525, 1527, 1531. Emellertid kunde Gusav Vasa kväva böndenas uppror och likvidera deras ledare.

Olaus Petri, blev Gusav Vasas främste rådgivare , översatte bibeln 1541 och utformade "stiftade" några juridiska regler som fortfarande finns i Sveriges lag. Förutom detta utgav han boken, Tobie comedia, 1550, och han utformade även en kyrkohandbok.
När Olaus Petri började kritisera Gustav Vasas åtgärder anklagades han för landsföräderi och dömdes till döden 1540, han fick dock nåd.
Grevefejden 1534-1535, dei största bondeupproret som leddes av Nils Dacke mot kung Gustav Vasas politiska och ekonomiska reformer och maktkoncentration.

1538-1543, kallades den tyska perioden då Gustav Vasa var beroende av tyskarna , b la bjöds den tyska prästen Georg Norman till Sverige 1539 i syfte att uppfostra Gustav Vasas döttrar och så småningom utsågs han till kyrkominister.

Gustav Vasa likviderade Nils Decke och hans anhängare. Dessutom mördade han sin fru, Katarina av Sachsen-Lauenburg med hammare när hon bara var 22 år gammal. Som om det inte vore nog gick kung Gustav Vasa och gifte sig med den unga prinsessan Margareta Leijonhuvud och hon födde 10 barn, Den tredje äktenskapet ägde rum med Katarina Stenbock ett 16 år gammalt barn medan han var en 56 år gammal gubbe. Detta stred mot bibeln och prästen protesterade men kungen struntade i det med motiveringen att detta stod inte t bibeln och att det endast berörde judarna.

Detta ledde till klockupproret och efter det blev hans hälsa sämre och han dog den 29 sep. 1560. Han begravdes tillsammans med sina tre fruar och sitt svärd.

Gustav Vasa gick i samma fotspår som Birger Jarl , gifte sig flera gånger och fick flera barn, För Birger Jarls del ledde detta till Håtunaleken ,

Gustav Vasa efterlämnade barnen , Johan , Magnus och Karl som han hade med en av fruarna medan Erik som han hade med den första frun var det äldsta av barnen.

Erik utropades till kung I Uppsala kyrka och regerade 1561-1568 och fick titeln Erik XIV. Han blev känd med anledning av att hans bror förgiftade honom med ärtsoppa. Brodern var den kung som tvättade sina fötter i en hink med brännvin under det att han läste bibeln.

Erik utfärdade b la. skrifter som begränsade hertigernas befogenheter,

de s k Arbogaartiklarna. Kung Erik utvidgade sin makt och begränsade brödernas makt vilket gjorde att prins Johan protesterade och vidtog en drastisk åtgärd, nämligen genom att utmana den protestantiska statsreligionen "protestantism" . genom sitt giftermål med den polska katoliken, Jagellonica Katarina.

Johan dömdes för landsföräderi och tillsammans med sin fru sattes han i fängelset i Gripsholm och där föddes näste svenske kung, Sigismund.

Det sjuåriga nordiska kriget 1563-1570
Man betraktade den svenske kungen och den danske kungen Fredrik II som unga äventyrare och de blev ärkefiender.
Den danske kungen ville ockupera Sverige och återställa unionen, medan Erik XIV ville ha kontroll över Östersjön.
Efter sju års krig träffade de en fredsöverenskommelse.

När situationen i Sverige blev lugnare uppstod interna stridigheter mellan kungen och den aristokratiska klassen som Stures grupp tillhörde.

Kungen arresterade familjen Sture . Kung Erik glömde att hans far var Gustav Vasa och att han själv blev kung med stöd av sin familj.

Detta ledde till massakern i Uppsala.
Massakern den 24 maj 1567 i Uppsalas slott , sk Sturemorden
Den svenske kungen, Erik XIV , litade inte på adelsklassen ej heller på deras barn och han började fundera på att göra sig av med dem . Han likviderade Nils Sture och hela familj Sture och även Stenbock 1567 .

Man kallade honom den blodtörstige kungen.
De tidigare avrättningarna , lidandet under det sjuåriga kriget, hans bror Johan som fortfarande satt i fängelse och Sturemorden gjorde att kungen började uppträda som en idiot och sinnessjuk.

Jag är icke sjuk, jag är vid full vigör och önskar att mina bröder firar tillsammans med mig och det svenska folket vid ingåendet i äktenskap med min unga brud. Jag har därför beviljat Johan nåd. Johan lämnar alltså fängelset.

Bröderna Johan och Karl planerade och genomförde en kupp mot kungen. De arresterade sin bror kung Erik den fjortonde i sep 1568 och ockuperade Stockholm.

Kungen sitter i fängelse och Sverige är återigen ett land utan kung.
Kuppledaren hade många svårigheter b la fanns det en stor risk för fritagningsförsök och därför flyttades kungen i hemlighet från ett fängelse till ett annat.
Kung Johan III måste avgöra sonen Sigismunds framtid han som var född i fängelset av en polsk katolsk kvinna.

Därför skickades han snabbt till Polen för att uppfostras enligt den katolska tron samt för att garantera honom den polska kronan.
1569 utropades kuppledaren Johan till Sveriges kung och fick titeln Johan III.
Han gav uppdrag åt Erik Sparre att förhandla med det polska parlamentet om Sigismunds framtid som arvtagare till den polska kronan.

År 1577 efter nio år i fängelse dog Erik XIV i Gripsholms fängelse i Mariefred genom att gift lades i ärtsoppan.

Erik XIV utsattes för lidande och beskrev det enligt följande
Barnen togs ifrån mig.
Ett ännu grymmare fängelse
Må GUD befria mig
Jag skulle väl skriva mera, men jag har så onda redskap därtill, så skrev han till sin hustru

Nu måste Johan bli av med Erik XIV:s son , Gustav, som betraktades som det största hotet genom att han ville hämnas sin far.

Förenandet av Sverige och Polen, det ena protestantiskt och det andra katolskt, skedde genom att som planerat utropa Sigismund till polsk kung 1587. Han efterträdde Sigismund II August av Polen.

Vid Sigismunds tronbestigningscermoni var Gustav närvarande och där träffade han också sin syster Sigurd . Efter det att han hade förklarat för henne om sitt och faderns lidande gav hon honom pengar och hjälp att flytta till Tyskland och där träffade han den ryske kejsaren .

Kejsaren gav honom i uppdrag att befria Finland och Livland från den svenska ockupationen och under förutsättning att han konverterade till den ortodoxa tron skulle han få gifta sig med kejsarens dotter.

När Gustav förkastade kejsarens krav greps han och sattes i fängelse där han dog och begravdes på okänd rysk mark.Han bar sin farfars namn, Gustav Eriksson Vasa.

Innan kung Johan III, dog utfärdade han den sk " röda boken" för att skydda sin katolske son och kung av Polen, Sigismund, undan religionskriget mellan katoliker och protestanter.

Frågan år vad kommer att hända efter kung Johan III, död ?
År 1592 dog kung Johan III och den ende kvarvarande av Vasaätten var brodern , hertig Karl. Hertig Karl var med och planerade kuppen mot sin bror Erik XIV ,
Hertig Karl som försvarade sin fars, Gustav Vasas , protestantiska tro stod nu dels mot sin katolske brorson , Sigismund, kung av Polen, dels mot Sigismunds anspråk på den svenska kronan efter sin fars Johan III död.


Sverige är fortfarande ett land utan kung,
År 1593 beslutades vid ett möte i Uppsala att avfärda den sk " röda boken"
samt att följa den protestantiska tron, den lutherska kyrkan.
I ett brev som riktades till Sigismund vid mötet i Uppsala uppmanades han till att antigen avstå från sin katolska tro eller förlora rätten till den svenska kronan.
Sigismund avvisade emellertid detta krav och återvände omedelbart till Polen för att få råd från det polska parlamentet.
Sigismund återvände till Sverige och deklarerade att han accepterade de villkor som Erik Sparre utformat enligt Uppsalamötet och efter det deklarerade svenskarna att fr o m nu är Sigismund Sveriges kung. Samtidigt placerade ärkebiskopen kronan på hans huvud.

Svenske kungen, född i fängelset
I Polen uppbar han titeln, Sigismund III Vasa, svensk-polsk kung. Han styrde Sverige från sitt resident i Polen som man numera styr Sverige från EU. Förutom det fortsatte Sigismund att propagera för den katolska tron vilket irriterade hertig Karl och svenskarna.

År 1595 ägde, med Sigismund frånvarande, Söderköpings riksdag rum och då utsågs hertig Karl till att styra Sverige . Nu fick hertig Karl fullmakt att lösa problemen.

Den första åtgärden var att förbjuda utövandet av den katolska tron och att stänga alla kloster i Vadstena tillhörande den heliga Birgitta.

Kung Sigismund blev irriterad över detta och vägrade att erkänna vad Söderköpings riksdag kommit fram till. Svenskarnas reaktion ledde till ytterligare ett riksdagsmöte vilket hölls i Arboga 1597.


Vid mötet i Arboga beslutade man att överflytta makten från Sigismund till hertig Karl.

Sverige var återigen ett land utan kung.
Förberedelse till en kupp mot Sverige av Sigismunds anhängare.
Linköpings blodbad på Stortorget 1598
Det största justitiemordet i Sveriges historia !
Hertig Karl avrättade 154 av Sigismunds anhängare. Upprepade Stockholms blodbad. Allhelgonadagen.

Hertig Karl som både åklagare och domare.
Det största justitiemordet i Sveriges historia avslutades 1599 genom att Sveriges riksdag avsatte kung Sigismund från den svenska kronan.
Genom Norrköpings arvföreningar 1604 övergick arvsrätten till Hertig Karl som fick titeln Karl IX. Alltså Hertig Karl blev 1604 kung av Sverige .
För att trösta Sigismund, planerade kung Karl den nionde för att Sigismunds son, Vladislav Vasa , skulle bli kejsare över Ryssland.

Karl IX dog 1610 medan han talade inför riksdagen och sade "GUD har straffat mig".

Han efterlämnade sonen Gustav Adolf som genom testemente fick fortsätta att styra Sverige som kung efter honom.

Sigismund kämpade fortfarande för att återfå den svenska kronan likaså hans son Vladislav Vasa.

Hur skulle svenskarna lösa detta ?
Axel Oxenstierna, vars porträtt fortfarande hänger i Svea Hovrätts lokaler.
Riksdagen öppnades när kungen stod lik där och omedelbart förklarades Adolf fullt myndig och kröntes 1611 med titeln , Gustav II Adolf.

Axel Oxenstierna och en ny riksdagsordning , maktdelning mellan regering , kung och adel. Mellan kungen och riksdagen och folket. En ny representationsform, Riksdag, med fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder s k ståndsriksdag.

Han införde också arkiv år 1618. När livet för svenskarna började bli normalt utbröt samma år det trettioåriga kriget.

Religionskriget

Trettioåriga kriget 1618-1648 mellan den katolska och protestantiska trons anhängare.

Den svenska rädslan för det tyska hotet, katolikerna i södra Tyskland besgrade även danska trupper. Kung Gustav II Adolf var bara cirka 38 år gammal när han stupade i Lützen 1632 efter att ha mött Sigismunds män. Hans blodiga tröja och hans häst kan beskådas på Nordiska museet.

Kungen dog i kriget , han efterlämnde en dotter, Kristina.

Sverige är återigen ett land utan kung.

Frågan var, vem skulle efterträda honom , dottern eller den envise Sigismund.
Svenskarna vände kappan efter vinden genom att ändra 1634 års grundlag för att ge kvinnor rätt att ärva kronan.

På det sättet fick dottern , Kristina, ärva den svenska kronan efter sin far.
Kristina, drottning mellan 1644-1654, drottningen som dog som flykting .
Den franske filosofen, Rene Diskartes, kom till Stockholm 1649 för att utbilda Sveriges drottning i religion och filosofi. Han dog i Stockholm 1650.
Drottningen övergav den protestantiska tron och blev flykting hos påven, Alexander VII, I Rom. Hon blev också känd genom mordet på Monaldesco.
Sverige hade under hennes tid år 1649 grundat bolaget Afrikanska kompaniet som idkade slavhandel för att utnyttja slavarna krig, de idkade även handel med guld , elfenben och mark från Ghana som stod under dansk ockupation 1656. Detta ledde år 1659 till krig mellan Sverige och Danmark.

Sverige var återigen. efter Kristinas flykt. ett land utan kung ,i och med Kristinas flykt dog Vasaätten ut.

Karl den nionde (Karl IX) hade en dotter Katarina som var gift med en tysk och bofast i Tyskland. Med sin tyske man hade hon en son som hette Karl Gustav.

Pga den trettioåriga kriget utvandrade de till Sverige och bosatte sig i Nyköping.

Den tysk -svenske Karl Gustav valdes år 1654 till Sveriges kung och fick titeln , den tionde, alltså Karl X Gustav.

Hundratusentals danska flyktingar fanns i Sverige 1658, efter Roskildefreden

Karl X Gustav dog emellertid hastigt år 1660 endast 37 år gammal och hans son Karl XI blev kung 1675.
Karl XI var p g a sin ålder under De la Gardies förmynderskap.
Kungen gifte sig med danske kungens dotter och på det sättet förbättrades förhållandet med Danmark.
Kungens reformer gjorde att han blev populär hos sitt folk , han levde enkelt , men torkan orsakade svält och elände så att svenska folket började äta malda blad , hundra tusen dog p g a svält. Kungen dog 1697 och lämnade efter sig 7 barn , fyra av dessa dog tidigt .

Två flickor och en pojke, Karl , var kvar i livet.
Vem skulle bli kung en man eller en kvinna ?
Unionsdrottningen Margareta och drottning Kristina var de två kvinnor som tidigare hade styrt Sverige .
Trots det valde svenskarna pojken, Karl, som står staty i Kungsträdgården , han blev kung 1697 och kallades för Karl den tolfte, Karl XII.

Kungen som dog som flykting
Karl XII föddes av en dansk mamma , hans farfar var tysk . För att träna sina arm övade Karl XII på att hugga av huvuden av djur. Han var tystlåten och blev vid 15 års ålder kung, alltså ett barn.
Han hade intresse för det militära och matematik. Han talade tyska p g a sitt ursprung och behärskade latin. Han läste även historia, politik, juridik och religion.

Han satte själv kronan på sitt huvud , och fick titeln Karl XII och valde ordspråket : Herren är min beskyddare, med Guds hjälp
I testemente till Karl XII från sin far fick han tre bud
Frukta GUD
Akta Frankrike
Lita på sin fars rådgivare, Carl Piper

De tre kungar som satte stopp för kung Karl XII:s jaktintresse.
Medan Karl XII hållar på att öva sina armar kunde han inte förvänta sig den överraskningen som den tyska keysaren, Peter den store, danske kungen, Fredrik IV, och poliska kungen, August den store som justerar hästskor med sina händer, krigsdeklaration.

- Ta itu med den närmaste fiende , grannlandet Danmark
- Blir av med den ryske kejsaren
- Abdikerar den polske kungen med hjälp av Stenbock som inledde sin frukust med ett glas brännvins .

1704 spred den Saxesjukan , så att folketiI Kalmar dog som flugort.

Vintern mellan 1708-09 medan Karl XII med sina truppar härjade I Ryssland var mycket kalt , isstrom så att många av hans soldater frustade som statyer på sina häster, en del fick sina kropsdelar blev avhugna , måmga svenska soldater blev krigsfånga och blev flyktingar i Tobolsk i Sybiraien, konverteras till rysa-ortodoxa läran, giftade sig med ryskor . Bland fångarna var Henrik Bermer född 1669, läste arabiska i Uppsala, han leda deligation för att sammla arabiska, persiska och aramiska skrifter , han satt fånga i 22 år.

Karl XII skadedas i benet men fick hjälp av Kukaz ledare, Mazeppa , efter att han förlorade 7000 man I Poltava 28 juni 1709.

Svenska trupper gick mot Turkiet bar på sin sorade kungen.
I turkiet motog Karl XII med resten av sina soldater turkiska soltanen Ahmaed II, som flyktingar och fick bistånd med 500 riksdaler motsvarande nuvarande socialbidrag.

Sverige återigen ett land utan kung.
Den långa frånvaro ,den långa avstondet mellan Sverige och Turkiet, , förtsatta driva krig utomlands, efterlämnade dåligt ekonomi, töma statskasan , tusentals döda dessutom var kungen ogift och ingen barn som kan ärva krono efter honom i fall kungen dör elleer blir dödat.

Plan på att likviderar kungen Karl XII 1718
Den kristna svenska kungen rymning , skadat, skuldsatt, förlorade svensk mark med ett fattigt folk med sjukdomar , var det som Karl XII lämnade efter sig, medan den ryska kysaren går runt I ryska gator ochj torg blosar i sin segerhorn.

Nu Arvid Horn, Mösspartiledare som vikarerade för kungen och leda regeringen riktade ett brev till kungen i T urkiet uppmanade honom att återvände alternativ blei han abdikerad till hans syster Alinoras förmån.

Efter att man hade undanröjt kung Karl XII genom ett skott i trynet , beodrade den ryska Kejsaren sina trupar går in I Stockholm och demolerade halva Sverige .
Samtidigt oroade den turkiska sultanen över att Sverige inte kunde betala sina skulder som kungen lämnade efter sig.
I Stockholm möte de Arvid Horn. Bellman skrev , vid turkens audiens 1773, August Strindberg skrev om hur dom var Karl XII och om hans rimling lika kritik skrev Voltaier om Karl XII.

Efter det började sk frihetstiden 1719- 1773-
Kanslipresedenten, den ledare för mösspartet, Arvid Horn, styrde Sverige efter Karl XII , han var någonslags statsminster. Hans opposition var Gylenborg , ledare for partiet, Hattar.

Sverige utan kung , frågan tar över efter Karl XII .
Antingen genom arv eller val alternativ med vapenmakt, som GUD förbjuda det.
Karl XII :s syster, Ulrika Eleonora valdes slutligen till drottningen 1719. En ny konstitution med maktdelning mellan kungen, riksrådet och parlamentet, med begransade statschefens befogenhet vad gäller vistelse utomlands och starta krig.

Krona eller kärlek som innebär att tysken får ärva svenska krona.
Ulrika Eleonora var nämligen hade kärleksförhållande med en tysk, Fredrik.
Arvid Horn varnade henne antigen Krona eller kärlek.
Ulrika Eleonora valde kärleken och gifte sig med den tyske Fredrik vilket orsakade en konstitutionskris som ledde till att hon 1720 abdikerade till förmån för sin gemål , Fredrik.

Pakten, Ryssland - Österike krävde att Karl F. H. Gottorp skulle väljas till svensk kung
Pakten, England-Sverige ville att den tyske Fredrik av Hassen, dvs Ulrika Eleonoras gemål skulle väljas till kung.
Pakten, England-Sverige segrade och Fredrik I blev svensk kung och på det sättet utvecklades relationen mellan Sverige och England.
År 1736 knöt Sverige och kung Fredrik I, freds-och handelsavtal med Tunisen och Algeriet,

Svenskarna blev påverkade av den engelske filosofen, John Locke 1632-1704 som var medlem i Whig partiet, och deltog i den engelska revolutionen 1688. Han grundade libralismens ideologi och kallades för libralismens själ medan Mill Johan Stuart skrev om friheten och den boken låg under statsminster Karl Staaff:s kudde.
Likaså var Nobel påverkad av boken The revolt os Islam, som gjorde att han blev intresserad för fred.
Svenskarna fick nytta av den engelske filosofen och grundaren till den klassiska liberala ekonomin, Adam Smith, 1723-1790, och hans kända verk, The wealth of nation.

Kungen Gustav III, likviderades 1792.

Sverige ett land utan kung.

Eftreträdare blev sonen , Gustav IV Adolf , kung 1809 I exil.
Kung Gustav IV Adolf förlorade Finland , vilket ogillades av svenskarna och de betraktade sin kung som lat som bara satt och läste Bibeln, medan Nabilon vann alla krig. Kungen arresterades och sattes I fängelse samt utvisades till Schweiz där han dog och hans avkomling berövades rätten till kronan.
Alltså 1809 var det år den sista kuppen ägde rum I Sverige , sedan den gamle och sjuklige Gustav III:s bror utropats till kung och kallades för Karl XIII.

Sverige importerade en soldat från Frankrike och utropades honom till kung
Från Vasa till Bernadotte.
Rörelse för Libralismen , Ångköksvalet , libralernas fusk vid valet 1887.
Markägare och bönder, Lantmannapartiet,Socialismen , konservatimen började i mitten och slutet av 1800-talet.

1905 års unionsupplösning i Karlstad.
På samma sätt som konflikten mellan israeler och palestinier och deras stridigheter gått från den ena generationen till den andra har historien visat att också svenskarnas oförmåga att lösa sina egna konfliktar orsakat att stridigheterna gått vidare från den ena generationen till den andra.

Numera går svenskarna ofta på kurser i konlikthantering för att kunna förmedla i konflikter såsom i Palestina-Israel och Sudan mfl.

Även medlar de i så kallde grannfejder , kolonikrig mellan kolonilotter , där en finsk-svensk medborgare hängde sig på en kolonilott i Flemingsberg.

T om svenskarna finns bland bosättarna i dagens Israel. Polaker, ryssar, amerikaner , många minoriteter som har svårt att komma överens och förutom dessa kommer det fanatiker , RABBINERNA.

Bosättarna har ökat och muren blivit längre och högre, och de som förhandlar om fred är involverade i krig och dessutom svaga utan stöd från sina befolkning.

Antalet palestinska flyktingar går ej att jämföra med några israeliska flyktingar och desertörer, vilket visar vilket folk som är mest förtryckt.

Tuesday, November 20, 2007

Mot Edert argument

Flyktingar mellan hemländernas öppna förtryck och USA.s och de europieska ländernas dolda förtryck.

Att hetsa för krig och samtidigt dela ut Nobelpris för fred. under pågående krig och samtidigt stänga era gränser, ni krigförande länder, och länder som gav stöd till detta krig , har orsakat.

- Smugglingsindustri

- FN:s lastbilar utnyttjas för männniskosmuggling mellan Turkiet och Grekland.

- Miljönförstöring

Krig eller miljö

Ni propagerar för mänskliga rättigheter samtidigt som Ni blundar för tortyr , brott mot krigslagar,brott mot barnkonventionen, ni själva har också skulden till miljöförtöring genom Edert fortsatta krig .

Är det någon mening med att prata miljö under pågående krig och tjatandet om höjda bensinpriser . Fred skall prioriteras framför miljön .

De Nya Svenskarna anser att Eder krigsföring inte skall ger er en motivering att höja bensinpriset . Höjer ni bensinpriset måste ni visa att ni arbetar aktivt för att stoppa krigen . Sverige har inte arbetat aktivt för att stoppa krigen inte heller Norge- Frågan är om Norge är rätt stat att dela ut Nobels fredspris-

Som ni förstår så höjer ni bensinpriset med miljön som skäl men det är enligt vår mening pga det pågående krigen som ni startade eller givit stöd till som har orsakat miljöförstöring .

Krigen förstör vår miljö, vi andas samma luft , motivet med att höja bensinpriset måste förenas med villkor att stoppa krigen , alternativt låta bensinpriset gå tillbaka till samma nivå som före krigen och se till att fri konkurrens råder i Sverige mellan de olika bensinbolagen.

Demokratin må ste ha flera förebilder, b la Kina som sitter i FN:s säkerhetsråd och aldrig tar emot några flyktingar, vidare, en demokrati som USA som med stöd av Europa vänder sig till diktatorer (Pakistan och Saudiarabien ) för att störta en annan diktator .

I den moderna och civiliserade världen år 2007 finns fortfarande områden som är ockuperade som Golanhöjden av Israel , det finns murar, Israeliska muren, jämför med den tyska muren, som ni krävde att den skulle rivas edan ni blundar för den israeliska muren som hindrar palestinierna från att fåvård, sjukhusbesök, arbeta , undervisning, så att många palastinska kvinnor var tvungna att antigen föda barn vid militärkontrollen, det händer att barnet eller kvinnan dör , alternativt de blev förlösta av en soldat.

Från amerikanskt håll tas upp ett gammalt fall som folkmordet på armenier. USA, Storbritannien och Sverige måste arbeta för att upphäva Balfoureklarationen från 1917 om en judisk stat och en nya förhandlingar om judars och palestiniers självständighet.

Ni blundar för vad Israel gör, det är värt att forska om Eder blinda kärlek till Israel .

solidaritet

De Nya Svenskarna
FRED -    DEMOKRATI -    HÅLLBAR UTVECKLING

Tuesday, November 28, 2006

Svenska medborgare och kriget

De flesta kanske känner till att många svensk-irakiska medborgare propagerat starkt och hetsat för det pågående kriget som leder till anarki efter ett inbördeskrig. Vi menar inte alla , utan just den gruppen har, oavsett om det blir stabilitet eller inbördeskrig, redan garanterat sin säkerhet och försörjning och har råd att lämna landet. De kan återvända till Sverige och ta med sig hela släkten, medan andra får lida med svårighet att få hjälp och därför vänder sig till smugglarna .Smuggling är en guldgruva .
Ett typiskt exempel på det är den irakisk-svenska medborgare tillika svensk-centerpartist och tillhör shia-säkten som hade uppdrag " vi vet ej av vem" att lära irakierna demokrati efter regimens fall. När hon misslyckades och det blev inbördeskrig lämnade hon Irak på samma sätt som fd folkpartiledaren, Maria Leissner och USA:s f d utrikesminister Albright med sitt demokrati-projekt i Irak. Nu kommenterar den irakisk-svenska medborgaren som Irak-expert och kännare i svensk media och hos ceterpartiet..
Varken hon eller den f d irakiska oppositionen informerar irakierna i Sverige om sina s k demokratiska projekt, ofta hemliga som i fallet med den sk irakiska-svenska vänskapen.
De irakiska politiker som just nu den 24 nov-2006 anländer till Sverige fick tillstånd av UD med motiveringen att de skall lära sig demokrati på plats (Sverige) .
Frågan är på vilket språk och med vilka människor kommer de att praktisera demokrati i Sverige .
Jag är klanledare och affärsman och struntar i Sverige , säger en av de inbjudna politikerna när han först fick beskedet om att de inte fick tillstånd att komma hit p g a risken att de skulle stanna i Sverige .En politiker med en sådan inställning har svårt att samarbeta med människor och i sin tur lära ut demokrati.
Om irakiernas valda politiker lämnar sitt land kommer upprorsmännen att få ett större område att operera i och det kan även leda till en militärkupp. Det finns tusentals irakiska flyktingar som vädjar om hjälp att få asyl. Lika många vill så fort som möjligt lämna landet. I Sverige finns redan mera än 120 000 irakiska flyktingar. Hur många av dessa har lärt sig demokrati under sin långa vistelse i Sverige? Sådan åtgärd, förberedelse för förändring, skulle man ha gjort innan och inte efter det att amerikanerna invaderade Irak.
Ett tre år gammalt barn som lämnade sitt Irak tillsammans med sina föräldrar och återvände till sitt hemland vid 27 års ålder,hon är nu 30 år gammal, kan inte på samma sätt återknyta kontakten med sina kamrater som den som vid högre ålder lämnade landet. Kamrater är mycket viktigare än släkt när det gäller demokratiseringen av Irak.
Trots att hon bodde i Sverige i 14 år kunde hon inte skapa något nätverk av relationer med infödda svenskar .I en intervju med svensk radio från tidig sommar 2006 var hon bestämd med att hon ville återvända till Irak och att hon är just då var på ett kort besök i Sverige .
Svenska Centerpartiet (vilket hon är medlem i) och partiledaren Maud Olofsson behövde henne och hennes släkt i valrörelsen.Inte konstigt att hon återvände till Sverige redan efter cirka en månad.
Hon deklarerade att Sverige diskriminerar invandrare och att hon känner sig utanför .
Maud Olofsson behövde henne och hennes släkt i valrörelsen och nu kan hon förvänta sig ett politiskt uppdrag av centerpartiet, hon hjälpte irakiska politiker att komma in i Sverige, det såg Maud Olofsson till. Dessa irakiska politiker kommer med stor sannolikhet att stanna kvar i Sverige. Maud Olofsson borde också se till att andra irakiska flyktingar får asyl i Sverige. I många mail till irakiska miljöpartiet beskriver irakier eländet, deras hem brinner, föräldrarna känner sig utsatta för hot och vill så fort som möjligt för att skydda sina barn få hjälp med att fly från landet.
Irakiska Kurdistan är en bra fristad för flyktingar, där kan de praktisera demokrati och fortfarande ha närhet till sitt folk och huvudstad.
Nu till kabinettsfråga
Motivet till våldsspiralen i Irak är nämligen den amerikanska militära närvaron där
Låt oss pröva den möjligheten och utesluta den enligt följande plan:
Det kan inte bli värre än den rådande situationen , det är redan inbördeskrig, omkring 50 människor dör varje dag med förödande konsekvenser , och världen tittar på från åskådarplatser i tre islamiska länder ( Afghanistan, Palestina och Irak), vägkartan för freden och Oslo-avtalet är också döda. Flyktingar finns, krig finns
Irakiska folkets vilja
1) Mer än halva irakiska folket ville störta den dåvarande diktatoriska regimen och detta har skett och måste respekteras ( metoden som har använts kan diskuteras men behöver inte ställa till helvete för folket )
2) Parlamentet och regeringen valdes nämligen på ett demokratiskt sätt.
Det saknas en riktig politisk opposition till den irakiska regeringen, den finns bara i form av våld. Varken irakiska parlamentet ej heller dess regering lyckas stoppa upprorsmännen från att använda våld .
Nu måste det vara folkets vilja som ska gälla , nämligen begäran om säkerhet.Om amerikanska och andra främmande trupper inte lyckas garantera säkerheten för folket i Irak måste regeringen hota med att ställa en kabinettsfråga " blir det ingen ordning i säkerheten avgår regeringen inom en vecka.
Oppositionen kommer att motsätta sig bildande av regeringen eller ingå i sådana som stöder amerikansk närvaro . Press på USA , FN och EU. Inga soldater ställer upp .
USA:s motsättning
Amerikanska folkets vilja , nämligen hotet att avsätta sin president " George Bush".
Han är isolerad och dessutom förlorade han stöd av sin närmaste allierade nämligen " Tony Blair" som är på gång att avgå
Upprorsmännen
Vapen, rekrytering av folk och Koranen är deras resurser.
Och den amerikanska närvaron är deras huvudargument.
Följden av detta blir nämligen att dessa upprorsmän som har kommit från olika länder sätts på prov .
                                           solidaritet

De Nya Svenskarna
FRED -    DEMOKRATI -    HÅLLBAR UTVECKLING